Werkwijze

Van een professionele dienstverlener mogen opdrachtgevers betrouwbaarheid en kwaliteit verwachten. Voor mij is dat niet meer dan normaal. Verder: geen overhead, geen 'gebakken lucht'.

Offerte

Na contact met de opdrachtgever stel ik een offerte op. Daarin staat een beschrijving van de te leveren diensten, evt. einddatum en een prijs(indicatie). Afhankelijk van de aard van de opdracht en de wensen van de opdrachtgever werk ik met een uurtarief of met een afgesproken prijs. Uiteraard wordt dit van te voren duidelijk besproken en staat het ook in de offerte vermeld.

Projecten

Bij grotere opdrachten die langere tijd duren, werk ik bij voorkeur met een samenwerkingsovereenkomst waarin partijen de gemaakte afspraken vastleggen. Zoals: wie doet wat, welke tijdplanning streven we na en wat moet het eindresultaat zijn.

Netwerk

Voor aanvullende diensten zoals vormgeving, beeldmateriaal (foto's en getekende illustraties), webdesign, ecologisch advies etc. kan ik een beroep doen op professionals in mijn netwerk.

Meer weten? Neem contact met mij op.