Secretaris

Ik ben beschikbaar als secretaris van besturen, werkgroepen, commissies en samenwerkingsverbanden. Ook op interim basis of voor tijdelijke vervanging. Een projectsecretaris kan de opdrachtgever terzijde staan en veel werk uit handen nemen zoals het opstellen van discussiestukken en voortgangsrapportages, organisatie van bijeenkomsten, projectadministratie en -archief. Desgewenst wordt het volledige secretariaat van uw stichting of vereniging verzorgd.

Portfolio en werkervaring

Vanaf de oprichting ben ik secretaris van de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek. Deze stichting verwerft, ontwikkelt en beheert kleine landschapselementen in het agrarisch cultuurlandschap. Als kleine 'natuurprojectontwikkelaar' en landschapsbeheerder werkt zij aan een aantrekkelijk landschap met behoud van cultuurhistorie en verbetering van de natuurwaarden.
Verder ben ik secretaris/penningmeester van de Stichting Individueel Welzijn Ouderen Groesbeek, die zich inzet voor het welbevinden van zelfstandig wonende ouderen.

In mijn loopbaan ben ik secretaris geweest van tal van besturen, werkgroepen en commissies. In de agribusiness & research.

Mijn stijl: practisch, uitvoerend, ondersteunend, alert en betrouwbaar.