Portfolio

Mijn klanten zijn actief op het gebied van natuur, landbouw, duurzaamheid, landschapsbeleid en natuurgerichte recreatie. Alles wat met 'buitengroen' en de beleving van buitengroen te maken heeft. Om een idee te geven, onder andere: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO Nederland, Uitgeverij Unieboek, Gemeente Berg en Dal, Werkgroep Milieubeheer Groesbeek, Stichting Toerisme en Recreatie Groesbeek, NABU Naturschutzstation Niederrhein en Touristik Agentur Niederrhein.

Ik schrijf regelmatig teksten voor folders en brochures, ook veel vertalingen van Duitse teksten voor o.a. publiekscommunicatie. Voor diverse lokale websites die ik ook beheer en onderhoud. Verder schrijf ik artikelen over 'natuur dichtbij huis' in het Groesbeeks Milieujournaal, een lokaal magazine over natuur, milieu en landschap.

Ook heb ik de coordinatie, tekstcorrectie en eindredactie van diverse boeken gedaan, bijv. '50 jaar Judovereniging Groesbeek' en 'Een natte bedoening, kleine geschiedenis van De Horst, De Bruuk en het Schildbroek'. In 2017 verscheen het boek 'Het Koningsven. Ontstaan, ontginning en herstel van een veengebied bij Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide' waarvoor ik coördinator van het auteursteam en mede-auteur was.

Voor diverse opdrachtgevers heb ik wandel- en fietsroutes uitgezet en beschreven. Voor de (toenmalige) gemeente Groesbeek heb ik een Wandelpadenplan geschreven. Daarin is het bestaande padennetwerk in kaart gebracht en zijn knelpunten en hun mogelijke oplossing benoemd. Een grote en inspirerende klus was het, samen met mijn mede-auteur, schrijven van het prachtige boek 'De mooiste fietsroutes van Nederland' (uitgeverij Unieboek, uitverkocht). We hebben daarvoor 40 nieuwe fietsroutes beschreven en voorzien van uitgebreide teksten over natuur, landschap & cultuurhistorie van Nederland. Een deel van onze routes is overgenomen in het boek 'Lekker fietsen in Nederland en Vlaanderen' en in de Capitoolgids 'Parels van Staatsbosbeheer' (destijds bekroond als Beste reisgids van het jaar). Voor de eerder verschenen succesvolle wandelbox van dezelfde uitgever heb ik een groot aantal kaderteksten geschreven.

In opdracht van de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek heb ik het Nederlands-Duitse project 'De natuur op het spoor' uitgevoerd, in samenwerking met het NABU Naturschutzstation Niederrhein. Producten: bezoekersgidsje, audiotour en rondwandelroute. Een ander grensoverschrijdend project was het Ketelwaldproject, een samenwerking van Nederlandse en Duitse boseigenaren en natuur- en milieuorganisaties. Daarvoor heb ik een uitgebreide Toekomstvisie geschreven. Verder teksten voor folders en infopanelen, organisatie van workshops, veel vertaalwerk (Duits-Nederlands) en het beheer van het Nederlandse deel van de website.

Als freelance-projectmedewerker heb ik ondersteuning verleend aan de uitvoering van het project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, van LTO Nederland. Producten o.a. discussienota, werkconferentie, e-nieuwsbrief, brochure met interviews, werkboek voor ledengroepen.

Ook heb ik uiteenlopende werkzaamheden verricht voor projecten en samenwerkingsverbanden in de biologische landbouw in de regio Arnhem/Nijmegen o.a. afzetbevordering, kennisoverdracht en communicatie (folders, websites, open dagen, excursies voor scholen, informatiebijeenkomsten).