Over mij

Sinds 2002 ben ik als freelancer werkzaam in uiteenlopende projecten en klussen op het gebied van duurzame landbouw, natuur, milieu, landschap en recreatie. Daarvoor heb ik als belangenbehartiger en adjunct-directeur gewerkt bij twee brancheorganisaties in de agribusiness. Secretaris geweest van tal van stichtingen, fondsen, commissies en werkgroepen. Opleiding: Landbouwuniversiteit Wageningen. Een uitgebreid CV is op aanvraag beschikbaar.

Daarnaast ben ik maatschappelijk actief op andere terreinen o.a. vrijwillig landschapsbeheer en ouderenwerk.